Inform-Tech - 20 lat na rynku

Utworzono: poniedziałek, 24, wrzesień 2012 09:00

Inform-Tech sp. z o.o. to polska firma informatyczna której tradycja rynkowa sięga 1992 r. Wyspecjalizowała się w tworzeniu i wdrażaniu komputerowych systemów zarządzania informacją w laboratoriach (LIMS). Oferta firmy proponuje szeroki wachlarz produktów i usług informatycznych związanych z tworzeniem i zarządzaniem informacją oraz dokumentacją badawczą. Skorzystało z niej już przeszło pięćdziesiąt laboratoriów różnych branż, w tym laboratoria przemysłu metalowego, wydobywczego, ciężkiej syntezy chemicznej a także laboratoria medyczne, spożywcze, ochrony środowiska, wodno-ściekowe, drewna i gospodarki leśnej.

Rozwiązania proponowane przez Inform-Tech znalazły uznanie zarówno w laboratoriach przemysłowych pracujących bezpośrednio dla potrzeb technologii, akredytowanych laboratoriach usługowych, a także placówkach naukowo badawczych.

Dlaczego tak się stało?

Wiodącym produktem firmy jest rodzina programów komputerowych Prolab-3 klasy LIMS. Zastosowana w oprogramowaniu, unikalna dla rozwiązań tej klasy, koncepcja indywidualnie modelowanych pod konkretne potrzeby procesów biznesowych sprawia, że rozwiązania informatyczne oparte na Prolab-3 łączą w sobie zalety rozwiązań tworzonych „pod klucz” z zaletami programów ogólnodostępnych. Dzieje się tak zarówno w dużych, złożonych projektach jak i tych o mniejszej skali. W praktyce rozwiązania bazujące na Prolab-3 można precyzyjnie dostosować do zdefiniowanych potrzeb i wymagań klienta z uwzględnieniem jego założeń budżetowych.

Prolab-3
Dla laboratoriów wdrażających systemy zarządzania jakością, w tym normę ISO 17025 modele procesów zaimplementowane w Prolab-3 oferują szereg funkcjonalności wspierających wdrożenie i utrzymanie procedur, tak w obszarze działań operacyjnych jak również zarządzania i nadzoru nad dokumentami i zapisami. W ponad 50% realizowanych przez firmę projektach, Prolab-3 stał się również podstawą do automatyzacji zbierania danych z urządzeń pomiarowych. W dotychczasowych wdrożeniach specjaliści Inform-Tech wykonali ekspertyzy techniczne i podłączyli kilkaset różnych urządzeń pomiarowych automatycznie transmitujących informacje o próbkach i wynikach do bazy danych systemu. Działania te wykonano zarówno w warunkach biurowych jak i na obiektach przemysłowych.

Zespół Inform-Tech tworzą specjaliści dobrze znający codzienną praktykę laboratoryjną i problemy z nią związane. Pozwala to na szybkie znalezienie wspólnego języka z personelem opiniotwórczym laboratorium co w powiązaniu z wypracowaną metodologią wdrożenia oraz możliwościami modelowania w Prolab-3, pozwala zbliżyć wdrażany system do realiów konkretnego laboratorium. Nie bez znaczenia jest tu również doświadczenie w rozwiązywaniu różnorodnych problemów technicznych i informatycznych związanych z automatyzacją zbierania danych z aparatury pomiarowej.

rysArt1