Oprogramowanie klasy LIMS w laboratorium - kaprys czy konieczność ?

Utworzono: czwartek, 20, wrzesień 2012 10:33

Newsflash 4

Laboratorium w systemie zarządzania organizacji.

Zmiany zachodzące w gospodarce sprawiają, że laboratorium zaczyna powoli zyskiwać właściwą rangę w systemie zarządzania. Uczestniczy bowiem w większości kluczowych procesów decydujących o sukcesie. Od kontroli surowców, sterowania procesem technologicznym, kontroli jakości po służby ochrony środowiska. Może stanowić również samodzielne źródło dochodu, realizując zlecania dla kontrahentów zewnętrznych.

Dane tworzone w laboratorium można z powodzeniem uznać za strategiczne dla organizacji. Powstaje pytanie, dlaczego w świadomości zarządów firm, w wielu przypadkach, proces ten przebiega tak powoli ?

Od wyniku do informacji.
Podstawą decyzji w każdym procesie zarządzania jest informacja. Aby wynik stał się informacją, konieczny jest nie tylko sam pomiar, ale również przetworzenie go i dostarczenie odbiorcy w odpowiednio czytelnej formie i możliwie krótkim czasie. Przykładowo: w sterowaniu technologią informację stanowi pojedynczy wynik, w procesie jakości będzie to zgodność z normą, lub wymaganiami klienta, w ochronie środowiska, zgodność z limitami emisji (pozwoleniem zintegrowanym) itd. Współczesna aparatura pomiarowa w sposób bardzo skuteczny wspiera uzyskanie samego wyniku z wymaganą dokładnością. Daje też możliwość transmisji danych do innych systemów pomiarowych 

LIMS - misja 1.

Zbierz dane z różnych metod pomiarowych w jednolity zapis w sposób kompletny opisujący badany obiekt.
Patrząc z punktu widzenia norm, a także praktycznej konieczności odtworzenia informacji w różnych momentach czasu, zebrane wyniki pomiarowe muszą być przechowywane w łatwej do odszukania i odtworzenia formie.

LIMS - misja 2.

Archiwizuj wyniki pomiarów w jednolitej bazie danych w sposób umożliwiający ich łatwe odnalezienie.
Bardzo często najbardziej obciążającą czynnością, jest przetwarzanie danych pochodzących z pomiarów w informację. Od ręcznych przeliczeń z użyciem kalkulatora, przez wpisywanie danych w różnego rodzaju rejestry czy arkusze kalkulacyjne. W wielu przypadkach ten sam wynik przepisywany jest kilkakrotnie, co absorbuje czas, a także stanowi istotne źródło błędów w tworzonej informacji.

LIMS - misja 3. 

Stwórz na podstawie wyników pomiarów wiarygodną informację w formie określonej przez odbiorcę.
Tak przygotowana informacja musi znaleźć się w miejscu przeznaczenia we właściwym czasie. Jeśli jest to proces technologiczny, musi zostać dostarczona w jak najkrótszym czasie do miejsca sterowania procesem, lub systemu który nim steruje. W innych przypadkach powinna być dostarczana zgodnie z założonym harmonogramem, lub zleceniem.

LIMS - misja 4.

Przekaż zgodnie z zakładanym terminem informację do odbiorcy, przy wykorzystaniu dostępnych rozwiązań komunikacyjnych.
Patrząc z ekonomicznego punktu widzenia, wynik pomiarowy najczęściej można określić jako „przedmiot jednorazowego użytku”. I jako taki jest dość kosztowny. Kosztuje sam pomiar, czas na stworzenie informacji, a także samo przechowywanie go, aby spełnić warunki norm akredytacyjnych. Jednak zbierając wyniki w jednolitą bazę danych, dokumentującą rok, dwa itd. pracy organizacji zyskujemy coś więcej. Jeśli uzupełnimy ją o odpowiedni zestaw narzędzi do przetwarzania danych (np. statystycznych), uzyskujemy obszerną bazę wiedzy o organizacji. Działy badawczo-rozwojowe, technologiczne, służby kontroli jakości, ochrony środowiska analizując korelacje między zjawiskami mogą znaleźć wiele informacji, które w inny sposób nie są możliwe do uzyskania.

LIMS - misja 5.

Tworząc i dokumentując informację bieżącą tworzy bazę wiedzy o organizacji.
Aby wszystkie opisane czynności przebiegały sprawnie, niezbędna jest właściwa organizacja pracy w samym laboratorium. Zarówno w sferze personalnej (przydziału czynności) jak również zarządzania zasobami, w tym aparaturą pomiarową, wzorcami, substancjami czy normami.

LIMS - misja 6.

Wspomaganie organizacji pracy i zarządzania zasobami w laboratorium – wdrożenie i utrzymanie procedur związanych z akredytacją.
Z punktu widzenia zarządzania Organizacją, laboratorium traktowane jest jako centrum zysków i miejsce powstawania kosztów. Ważnym elementem jest możliwość pełnego rozliczenia laboratorium w zakresie kosztów, a także obsługi zarówno klientów wewnętrznych i jak i zewnętrznych. W dużych organizacjach jest to klucz do pozyskiwania środków na rozwój i inwestycje. W samodzielnych laboratoriach usługowych stanowi podstawę funkcjonowania.

LIMS - Misja 7 

Rozlicz koszty i wykaż zysk realizowany przez wykonanie zarówno zleceń zewnętrznych jak i wewnętrznych.
Dlaczego warto – czyli jak uzasadnić inwestycję.

Decyzja o wdrożeniu rozwiązania informatycznego musi mieć u podstaw realne korzyści dla organizacji. A więc czy warto ? Realizację każdej z zasygnalizowanych misji systemu można przełożyć na wymierne korzyści. W różnych strukturach organizacyjnych poszczególne misje będą miały inną wagę. Przykładowo realizując misję 1 i 3 rola personelu w procesie wprowadzania danych i tworzenia dokumentów i zestawień jest czysto kontrolna, co oszczędza czas i eliminuje błędy związane z przepisywanie wyników. Realizacja misji 4 zapewnia terminowość dostarczenia informacji a także stwarza sytuację w której odbiorca otrzymuje ją bezpośrednio z laboratorium, podnosząc jego rangę w organizacji. Realizacja misji 7 pozwala na pokazanie rzeczywistych warunków funkcjonowania laboratorium w strukturze ekonomicznej organizacji zarówno względem klientów zewnętrznych jak również wewnętrznych.

Maciej Pawełek