Automatyzacja zbierania danych - Strona 3

Utworzono: piątek, 21, wrzesień 2012 08:37


Planując infrastrukturę informatyczną dla systemu skomputeryzowanego warto pamiętać, że komputery dedykowane do obsługi aparatów pomiarowych są wyposażone w wysokospecjalizowane oprogramowanie a ich dostawcy w dokumentacji bądź w umowach zawierają szereg restrykcji dotyczących ich użytkowania, np. zakaz instalowania oprogramowania zewnętrznego czy nawet włączania tych komputerów w infrastrukturę sieciową. Dlatego często komputery te nie mogą być wykorzystywane jako stacje dostępowe do centralnej bazy danych lub wręcz muszą być separowane od sieci.

rys

Rozważając koncepcję automatyzacji zbierania danych w laboratorium, w procedurach zakupu nowego sprzętu pomiarowego warto zawrzeć zapisy, które zabezpieczą możliwość jej praktycznej realizacji dziś i w przyszłości. Przykładowo:

  • Aparaty sterowane z własnej konsoli (np. wagi, proste analizatory. suwmiarki, mikrometry) muszą posiadać aktywne wyjście cyfrowe oraz posiadać dokumentację z opisanym protokołem transmisji danych.
  • Aparaty w których proces pomiarowy sterowany jest z poziomu komputera muszą posiadać w oprogramowaniu aktywną opcję eksportu danych pomiarowych. Opcja ta musi być opisana w dokumentacji przyrządu co najmniej w zakresie sposobu komunikacji (plik wymiany, protokół transmisji szeregowej, socket) oraz struktury informacji zawartej w pliku/protokole wymiany danych.

Weryfikacja powyższych zastrzeżeń na etapie zakupu urządzenia zapewni możliwość jego włączenia w automatyczny system obiegu informacji bez ponoszenia dodatkowych, nieprzewidzianych kosztów w przyszłości.
Aktualne trendy w obszarze zarządzania jakością badań stawiające coraz wyższe wymagania w zakresie dokumentowania przebiegu procesów badawczych, ścieżki audytu wyników badań, a także bezpieczeństwa informacji w laboratorium oznaczają w praktyce wzrost nakładów na biurokracje lub konieczność skorzystania z systemu skomputeryzowanego. Dlatego warto zadbać aby bieżący rozwój zaplecza badawczego i infrastruktury informatycznej uwzględniał zabezpieczenie możliwości wprowadzenia automatyzacji obiegu informacji w dowolnym, wybranym przez laboratorium momencie.

Autor: Maciej Pawełek
br /