Audyt wewnętrzny w laboratorium? - Wdrożenie systemu informatycznego

Utworzono: środa, 19, wrzesień 2012 11:12


Wdrożenie systemu informatycznego jest, jak widać, w dużej mierze współbieżne z wdrożeniem systemu zarządzania jakością. Może wspomóc zarówno kolejne etapy wdrażania, a co ważniejsze może stanowić skuteczne narzędzie wspomagania jego utrzymania i nadzoru nad funkcjonowaniem jego procedur. Musi jednak zostać spełniony jeden podstawowy warunek: bliskie rzeczywistemu odwzorowanie procesów zachodzących w laboratorium w systemie komputerowym.

p1

Jak wynika z praktyki wdrożeń, nawet realizacja bardzo zbliżonych programów badań w dwóch różnych laboratoriach może być całkowicie odmienna. Wpływ na to ma wiele różnych czynników. Od wielkości zespołu, poprzez rozkład kompetencji technicznych i kwalifikacji personelu, przyjęte schematy pracy, wymagania klientów, aż po rozmieszczenie przestrzenne pracowni i aparatów pomiarowych. System informatyczny musi zatem umożliwiać modelowanie procesów zachodzących w laboratorium zgodnie z konkretnymi realiami jakie w nim obowiązują.

Patrząc zatem, z punktu widzenia komputerowego wspomagania wdrożenia i utrzymania procedur systemu zarządzania jakością, trzeba wziąć pod uwagę te obszary funkcjonowania laboratorium, które mają związek z ewidencją dokumentów i zapisów, tworzeniem i przepływem informacji, w tym w szczególności:

 • tworzenie i nadzór nad dokumentami i zapisami systemu zarządzania jakością:
 • polityka jakości
 • księga jakości
 • dokumentacja audytów
 • dokumentacja działań korygujących
 • dokumentacja działań zapobiegawczych
 • procedury analityczne dla metod pomiarowych
 • pozostałe dokumenty i zapisy systemu zarządzania jakością
 • udostępnianie aktualnych dokumentów systemu zarządzania jakością na stanowiskach pracy:
 • publikowanie aktualnych wersji dokumentów
 • powiadamianie personelu o zaistniałych zmianach
 • nadzór nad zapisami w procesach objętych systemem zarządzania jakością, w tym co najmniej dla:
 • pozyskiwania zleceń
 • procesów badawczych
 • tworzenia i dystrybucji informacji do odbiorców wyników
 • zarządzania aparaturą pomiarową i wyposażeniem,
 • zakupami
 • organizacja przepływu informacji na stanowiskach pracy:
 • zarządzanie metodami pomiarowymi
 • zarządzanie mapą uprawnień i kompetencji personelu
 • procedury analityczne dla metod pomiarowych
 • instrukcje przyrządów pomiarowych
 • instrukcje BHP
 • archiwizacja (przechowywanie i niszczenie):
 • informacji
 • próbek
 • dokumentów

Można przyjąć, że wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z tworzeniem dokumentów i zapisów wymaganych przez System Jakości, Prolab-3 może okazać się bardzo pomocny. Tworzy bowiem przyjazne środowisko pracy zarówno na etapie ich wprowadzania, jak również weryfikacji poprawności i kompletności zapisów w trakcie audytów.