Audyt wewnętrzny w laboratorium? - Podsumowanie

Utworzono: środa, 19, wrzesień 2012 11:12


System informatyczny w audycie wewnętrznym

Jeśli System Prolab-3 jest elementem systemu zarządzania jakością i dane przechowywane są w formie elektronicznej, to podlega on również określonym wymaganiom normy, zatem sam w sobie staje się przedmiotem audytu wewnętrznego w zakresie:

  • rejestracji historii zmian w danych
  • zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem i ingerencją w dane
  • zapewnienia archiwizacji danych na określony czas
  • zabezpieczenia przed utratą danych – tworzenie kopii zapasowych.

Podsumowanie
W praktyce wprowadzenie Systemu Prolab-3 jako zintegrowanego systemu zarządzania informacją, patrząc z punktu widzenia systemu audytów wewnętrznych, ma tę zaletę, że każdy dokument, zapis czy wymaganie techniczne objęte systemem zarządzania jakością weryfikujemy tylko raz, w jednym miejscu. Znikają problemy takie jak usuwanie kopii nieaktualnych dokumentów, a archiwizacja wersji odbywa się automatycznie.

Jednym z najważniejszych celów prowadzenia audytów wewnętrznych jest identyfikacja zagrożeń i wskazanie działań korygujących i zapobiegawczych, a także kierunków doskonalenia systemu zarządzania jakością. Wiele z nich polega na uzupełnianiu struktury opisów wskazanych grup badań o dodatkowe informacje, zmianę zakresów czynności i dostępnej informacji na stanowiskach pracy, wreszcie modyfikacji algorytmów tworzenia informacji. Istotną cechą System Prolab-3 jest fakt, że działania te mogą być realizowane na poziomie administrowania systemem przez przeszkolonych pracowników laboratorium, bez ingerencji autorów oprogramowania. Daje to możliwość szybkiego wprowadzania działań istotnych z punktu widzenia systemu zarządzania jakością. Można zatem nie tylko wyciągać wnioski, ale szybko i skutecznie prowadzić niezbędne działania.
Autor: Maciej Pawełek