Twoje laboratorium. Twój LIMS - PROLAB-3 - jedno źródło informacji

Utworzono: poniedziałek, 24, wrzesień 2012 11:10


PROLAB-3 - jedno źródło informacji
Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z tworzeniem, dystrybucją czy archiwizacją informacji istotne jest, by:

 • wszystkie dane tworzące zapisy dokumentujące procesy: od pozyskiwania zlecenia przez proces badawczy do dostarczenia wyników odbiorcom były:
 • wprowadzane tyko raz
 • zgromadzone w jednym miejscu
 • udostępnione w miejscu gdzie są niezbędne
 • zorganizowane tak, by łatwo było do nich sięgnąć
 • uwiarygodnione poprzez proces zatwierdzania
 • zabezpieczone przed niepowołanym dostępem i ingerencją przez system uprawnień i mechanizmy rejestracji zmian
 • na stanowisku pracy dostępne było jedno źródło informacji zapewniające dostęp do:
 • kompletnej, aktualnej, zgodnej z mapą uprawnień informacji niezbędnej do realizacji zadań,
 • zgodnego z mapą kompetencji zakresu czynności umożliwiającego i wspomagającego prawidłowe wprowadzenie wymaganych zapisów,
 • powiadomień o zmianach i aktualizacjach istotnych procedur,
 • algorytmy tworzenia informacji, w tym:
 • wyniku na podstawie odczytów składowych z przyrządów,
 • kart kontrolnych dla metod badawczych,
 • dokumentów, raportów, statystyk, zestawień na podstawie wyników badań,
 • działały powtarzalnie, w formie możliwej do walidacji,
 • Informacje udostępniane były użytkownikom systemu i dostarczane odbiorcom:
 • zgodnie z mapą uprawnień,
 • w uzgodnionej formie (wynik, zestawienie, raport, statystyka),
 • w ustalony sposób (poczta, e- mail, telefon),
 • w terminach wynikających ze zobowiązań,

PROLAB-3, informatyczny system modelowania procesów, stanowi skuteczne narzędzie dla celów stworzenia rozwiązania realizującego wszystkie powyższe funkcje. Możliwość implementacji w systemie:

 • modelu procesów bliskiego konkretnej laboratoryjnej rzeczywistości,
 • mapy kompetencji i uprawnień personelu,
 • języka branży, a nawet organizacji,
 • rejestracji w formie zapisów większości zdarzeń zachodzących w laboratorium,
 • rejestracji i archiwizacji dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych,
 • organizacji i zarządzania bibliotekami procedur analitycznych i dokumentów systemu zarządzania jakością,
zaowocowała szeroką listą udanych wdrożeń w laboratoriach technologicznych i usługowych różnych branż.

p4