Twoje laboratorium. Twój LIMS - Zakończenie

Utworzono: poniedziałek, 24, wrzesień 2012 11:10


Mniej pracy, pewniejszy wynik, lepsza pozycja laboratorium w Organizacji
Tak najprościej można podsumować skuteczne wdrożenie Systemu Prolab-3. Patrząc z punktu widzenia codziennej pracy obsługa jednego źródła informacji, tzn. komputera na biurku oszczędza czas i jest wygodna zarówno z punktu widzenia zarządzania i nadzoru, jak również korzystania z informacji w codziennej pracy. Zapewnia bowiem, że raz wprowadzona, aktualna informacja trafia do wszystkich użytkowników, których dotyczy.

Jeśli kluczowe procesy codziennej pracy są prawidłowo odwzorowane w Systemie zgodnie z mapą stanowisk pracy, kompetencji i uprawnień użytkowników, to ingerencja kadry kierowniczej w bieżącą pracę potrzebna jest tylko w sytuacjach nietypowych.

Poprawa jakości informacji uzyskiwana dzięki wdrożeniu Systemu Prolab-3 to przede wszystkim eliminacja zbędnej pracy stanowiącej istotne źródło potencjalnych błędów, a także ułatwienie nadzoru nad informacją powstałą na bazie zapisów w Systemie. Usunięcie przypadków wielokrotnego wpisywania tych samych informacji w różne miejsca, wykorzystanie przedefiniowanych, sprawdzonych algorytmów przetwarzania wyników w informacje, a także w miarę potrzeb i możliwości automatyczną transmisję danych z przyrządów pomiarowych w istotny sposób poprawiają wiarygodność tworzonej informacji.

Bieżące stosowanie systemu analiz i raportów, jakie dostarcza baza danych Prolab-3 uzupełnione o możliwości pakietu Statistica, automatyzuje w dużym stopniu proces tworzenia i dystrybucji informacji. Stwarza to poszerzenie zakresu tworzonej informacji, zwiększenie częstotliwości jej tworzenia i zapewnia terminowość jej dostarczania. Poszerza się zatem grono zadowolonych odbiorców informacji, a także użytkowników systemu w różnych służbach Organizacji. Poszerza się również oferta laboratorium dla klientów zewnętrznych.

odpoczynek

Autor: Maciej Pawełek