Twoje laboratorium. Twój LIMS

Utworzono: poniedziałek, 24, wrzesień 2012 11:10


Newsflash 3

System PROLAB-3, oprogramowanie klasy LIMS w laboratorium – od bazy danych do bazy wiedzy.

Główną misją działania laboratorium jest realizacja zadań badawczych. Jeśli jednak przyjrzeć się codziennej praktyce, to pozornie banalne stwierdzenie staje się już mniej oczywiste. Jeśli spojrzymy na czas, jaki poświęcamy na:
  • wyszukiwanie różnorodnych informacji niezbędnych przy przyjęciu zlecenia i w procesie badawczym,
  • opracowanie wyników na podstawie odczytów z przyrządów,
  • prowadzenie bieżącej dokumentacji oraz zapisów systemu zarządzania jakością ,
  • przygotowanie dokumentów, raportów i statystyk,
  • zapewnienie właściwej i terminowej dystrybucji tworzonej informacji,

to okazuje się często, że coraz mniej mamy czasu na to, co jest rzeczywistym przedmiotem naszych kwalifikacji.

Czy musi tak być?
Naturalnym sprzymierzeńcem w procesie tworzenia, zarządzania i publikacji informacji zarówno w ramach Organizacji jak i w kontaktach z otoczeniem biznesowym są systemy komputerowe. Finanse, księgowość, magazyny, planowanie produkcji, marketing i wiele innych obszarów działalności w praktyce nie funkcjonują już dzisiaj bez wspomagających systemów komputerowych. Obszar działania laboratoriów również posiada dedykowaną dla swoich potrzeb klasę oprogramowania, programy klasy LIMS, do których zalicza się System Prolab-3. A jednak laboratorium to jeden z ostatnich elementów struktury Organizacji który opiera się komputeryzacji. Czy słusznie?

Kiedy tworzymy bazę danych?
Warto mieć świadomość, że dokonując zapisów związanych ze zleceniem badawczym, próbką, wpisując wyniki do Książki Badań tak naprawdę wpisujemy je do bazy danych. Tyle, że baza danych zorganizowana w formie zeszytów i książek badań, spełnia jedynie rolę archiwalną. Każde sięgniecie do niej wymaga żmudnej i czasochłonnej ręcznej pracy mającej niewiele wspólnego z podstawową działalnością laboratorium.

p5
Czy zastanawiali się Państwo ile razy w codziennej praktyce przepisywane są informacje o zleceniu, próbce, czy wyniki pomiarów? Książka Badań, Świadectwo Badań, raporty i zestawienia dla różnych służb Organizacji, statystyki.... Ile czynności trzeba wykonać, żeby przez sekwencję klawiszy na kalkulatorze odczyt z przyrządu pomiarowego przekształcić w wynik? Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy wyniki potrzebne do dokumentu, raportu czy statystyki pochodzą z kilku pracowni, a co za tym idzie z kilku książek badań.