O firmie


Misja Inform-Tech

Misją Inform-Tech jest tworzenie i wdrażanie aplikacji zarządzania informacją i dokumentacją w laboratorium zgodnie z zasadą, że:

„biznes klienta decyduje o kształcie procesów wspomaganych przez system informatyczny”
a nie
„system informatyczny decyduje o kształcie procesów biznesowych klienta”.

Wiodącym produktem firmy jest Prolab-3, oprogramowanie klasy LIMS, pracujące w architekturze klient-serwer, umożliwiające implementację modeli procesów biznesowych zgodnych z przyjętą w laboratorium praktyką. Stanowi ono autorskie rozwiązanie firmy Inform-Tech. Jako firma autorska, Inform-Tech ma możliwość sprawnego rozwoju oprogramowania, w tym także uwzględniania specyficznych potrzeb Klientów. Dlatego:

Rozwiązania zbudowane na oprogramowaniu Prolab-3 łączą w sobie zalety systemów tworzonych „pod klucz” z niezawodnością systemów dostarczanych jako gotowe rozwiązania, zachowując przy tym elastyczność dostosowań przez cały okres ich eksploatacji.

Parę słów o historii firmy

Inform-Tech Sp. z o.o. jest polską firmą informatyczną której tradycja rynkowa sięga 1992 r. Od początku funkcjonowania działalność firmy skupiała się na tworzeniu i wdrażaniu aplikacji bazodanowych. W początkowym okresie były to aplikacje logistyczne i księgowe tworzone ze wskazaniem rynku dystrybucji farmaceutycznej. Uzyskały one znaczący udział w tym segmencie rynku oraz uznanie wielu klientów. Jedną z istotnych przesłanek naszego sukcesu był wówczas fakt, że jako jedni z pierwszych, w tworzonych aplikacjach wykorzystaliśmy możliwości jakie ówcześnie dawały łącza telekomunikacyjne.
Równocześnie w 1994 roku powstała pierwsza wersja Prolab-3 napisana dla laboratorium ówczesnej Huty Batory (obecnie Laboratorium Badań Batory). W 1996 roku aplikacja została uzupełniona i wykorzystana w kolejnych dwóch laboratoriach hutniczych - Huty Zawiercie (obecnie CMC Zawiercie) oraz Sędzimira (obecnie Arcelor Mittal). Instalacje te do dzisiaj skutecznie wspomagają funkcjonowanie laboratoriów. Wnioski wyciągnięte z pierwszych wdrożeń a także bieżące kontakty z wieloma laboratoriami różnych branż, pozwoliły przygotować Prolab-3 tak, że w chwili rosnącego zainteresowania Organizacji tematyką związaną z zarządzaniem jakością, związanym akcesją Polski do UE, zyskało ono aprobatę klientów.

Inform-Tech dzisiaj

Obecnie firma wyspecjalizowała się w tworzeniu i wdrażaniu komputerowych systemów zarządzania informacją w laboratoriach (LIMS). Oferta firmy proponuje szeroki wachlarz produktów i usług informatycznych związanych z tworzeniem i zarządzaniem informacją oraz dokumentacją badawczą. Skorzystało z niej już przeszło sześćdziesiąt laboratoriów różnych branż, w tym laboratoria przemysłu metalowego, wydobywczego, ciężkiej syntezy chemicznej a także laboratoria medyczne, spożywcze, ochrony środowiska, wodno-ściekowe, drewna i gospodarki leśnej. Firma posiada wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001:2008. W ramach systemu prowadzona jest wewnętrzna walidacja Prolab-3 w formie dokumentów i zapisów nadzorowanych w systemie jakości.
Rozwiązania proponowane przez Inform-Tech znalazły uznanie zarówno w laboratoriach przemysłowych pracujących bezpośrednio dla potrzeb technologii, akredytowanych laboratoriach usługowych, a także instytutach i placówkach naukowo badawczych.

Firma to przede wszystkim ludzie

Zespół Inform-Tech tworzą specjaliści dobrze znający codzienną praktykę laboratoryjną i problemy z nią związane. Pozwala to na szybkie znalezienie wspólnego języka z personelem opiniotwórczym laboratorium co w powiązaniu z wypracowaną metodologią wdrożenia oraz możliwościami modelowania w Prolab-3, pozwala zbliżyć wdrażany system do realiów konkretnego laboratorium.
Nie bez znaczenia jest tu również doświadczenie w rozwiązywaniu różnorodnych problemów technicznych w obszarze sprzętu oraz sieci komputerowych i teleinformatycznych, a także związanych z automatyzacją zbierania danych z aparatury pomiarowej, również w warunkach przemysłowych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą
Zespół Inform-Tech

Klienci o nas

Dostarczony przez firmę INFORM-TECH program znacząco poprawił jakość i komfort pracy w zakresie zarządzania próbkami, gospodarką materiałową oraz personelem w naszym laboratorium. Posiadanie w/w systemu wpłynęło na przyspieszenie czasu realizacji zleceń, poprawę nadzoru nad uzyskiwanymi wynikami, wyeliminowanie do minimum ewentualnych pomyłek(...)

Krzysztof Dąbrowski - Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. - Grudziądz (2009)