Oferta


Wiodącą linie produktów firmy stanowi rodzina programów Prolab-3 klasy LIMS. Zastosowano w nich, unikalną dla rozwiązań tej klasy, koncepcję indywidualnego modelowania procesów biznesowych pod konkretne potrzeby Organizacji.

Rozwiązania informatyczne oparte na modelach procesów obok możliwości indywidualnego zestawienia funkcji programu do zakresu komputeryzowanych zagadnień (klasyczna konfiguracja modułów programu) daje także możliwość dopasowania kształtu poszczególnych modeli do konkretnej praktyki laboratorium. Zarówno w zakresie struktury przechowywanych informacji, ich formatu i sposobu wizualizacji, przepływów pracy dla procesów, a także języka komunikacji, użytkownik otrzymuje indywidualny kształt aplikacji użytkowej.

Aplikacja zachowuje możliwość bieżącego korygowania modeli do zmieniających się potrzeb i wymagań przez cały okres jej eksploatacji.

Taka konstrukcja oprogramowania sprawia, że może ono z dobrym skutkiem zostać wykorzystane zarówno do tworzenia prostych rozwiązań wspomagających pojedyncze procesy/grupy procesów, jak również do tworzenia złożonych modeli zabezpieczających całokształt obiegu informacji związanych z jakością Organizacji. Dlatego też Prolab-3 z dobrym skutkiem sprawdza się zarówno w małym laboratorium jak również w dużych Organizacjach o złożonej strukturze.

Zgodność rzeczywistych procesów funkcjonujących w laboratorium z zaimplementowanym w rozwiązaniu informatycznym modelem sprawia, że Prolab-3 skutecznie wspiera zarówno wdrożenie jak i utrzymanie w codziennej praktyce procedur systemu zarządzania jakością, w tym tych wynikających z ISO 17025. Dzieje się tak zarówno w obszarze działań operacyjnych jak również zarządzania i nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Oprogramowanie Prolab-3 stanowi również efektywną bazę dla automatyzacji zbierania wyników z aparatury pomiarowej, ich integracji, dystrybucji do odbiorców i archiwizacji w bazie danych. Rozwiązania takie funkcjonują zarówno w warunkach biurowych jak i na obiektach przemysłowych.

Podsumowując, rozwiązania informatyczne oparte na Prolab-3 łączą w sobie zalety rozwiązań tworzonych „pod klucz” z zaletami programów ogólnodostępnych o z góry zdefiniowanej funkcjonalności.

oferta