fbpx
28 maja 2020

O projekcie – Opracowanie zintegrowanego systemu wspomagającego działalność w laboratoriach i działach badawczych i rozwojowych (B+R) przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, lata 2014-2020

Działanie 1.2 Badanie, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Beneficjent: „INFORM-TECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Opracowanie zintegrowanego systemu wspomagającego działalność w laboratoriach i działach badawczych i rozwojowych (B+R) przedsiębiorstw

Nr wniosku: WND-RPSL.01.02.00-24-0457/19-002

Cel: Celem projektu jest opracowanie zintegrowanego systemu wspomagającego działalność badawczą w laboratoriach, działach badawczych przedsiębiorstw w sektorach MSP oraz innych organizacjach prowadzących działalność B+R.

Planowane efekty:

– dywersyfikacja oferty,

– wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy,

– wejście na nowe rynki zbytu,

– wzrost elastyczności działania oraz obniżenie kosztów przygotowania dedykowanych produktów i świadczenia usług.

Okres realizacji: 1.05.2020-31.01.2022

Wartość projektu: 1 145 420,02 PLN

Wkład Funduszy Europejskich. 892 197,93 PLN