fbpx
13 grudnia 2022

Prolab RD

Nowy LIMS

Prolab RD jest odpowiedzią na szybki rozwój technologii informatycznych oraz zmieniające się uwarunkowania rynkowe. W ramach wdrożenia oferujemy szeroką gamę produktów: od modułów tematycznych do złożonych rozwiązań informatycznych wkomponowanych w strukturę organizacji klienta.

Gotowe do użycia moduły wspomagają organizację i realizację pracy w różnych obszarach działalności laboratorium, tj. obsługa klienta, pełna obsługa projektów, nadzór nad urządzeniami pomiarowymi i materiałami, zarządzanie dostawcami i personelem.

Nie tylko B+R

Dodatkową korzyścią naszego oprogramowania jest zbiór funkcjonalności związanych z pracą działów Kontroli Jakości, będących często jednostką wspierającą działalność B+R w przedsiębiorstwie. Dane gromadzone w procesie kontroli bieżącej produkcji trafiają do bazy wiedzy i mogą być wykorzystywane w procesach B+R.

Nasza nowa platforma programistyczna umożliwia pełną konfigurację oraz rozbudowę systemu Prolab RD o nowe funkcjonalności i moduły zgodnie z potrzebami klienta. Aplikacja może być uruchamiana na środowisku sprzętowym klienta oraz w rozwiązaniach chmurowych.


CO SPRAWIA, ŻE PROLAB RD JEST WYJĄTKOWY?

Dostępność

Dostęp do danych oraz pełna automatyzacja powtarzalnych zadań administracyjnych laboratorium.

Wygoda

Szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji oraz gwarancja, że dokumentacja znajduje się formie elektronicznej w jednym miejscu.

Kontrola

Kontrola nad terminami zleceń, sprawdzeń czy wzorcowań sprzętów laboratoryjnych, lepsze planowanie i zarządzanie personelem oraz zasobami w laboratorium wpływa bezpośrednio na zwiększenie wydajności pracy.

Kompatybilność

Nawet po latach nasze produkty są nadal zachowują ciągłość działania wszystkich składowych i elementów. Nie trzeba wymieniać sprzętu ani oprogramowania na coraz nowsze wersje.

Bezpieczeństwo

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia błędów oraz gwarancja sprawnego i niezawodnego zarządzania dostępem do danych.

Integracja

Zaciąganie danych z innych systemów oraz z aparatury pomiarowej. Nie powielaj pracy poprzez kilkukrotne przepisywanie tych samych danych!

Łatwa rozbudowa

Nie musisz kupować wszystkiego od razu. Po prostu zacznij. Następnie – zgodnie ze swoimi potrzebami – możesz stopniowo rozbudowywać swój system LIMS.

Najwyższy standard jakości

Jakość ma dla nas kluczowe znaczenie. Podobnie jak priorytetem jest dla nas niezawodne działanie naszych produktów przez długie lata.

Wielkość nie ma znaczenia

Jedno lub więcej zintegrowanych laboratoriów, dział kontroli jakości, a nawet cała firma – Prolab RD poradzi sobie z każdym projektem.

Oszczędność czasu

Udostępniane ofert, faktur, sprawozdań oraz bieżących wyników badań klientom on-line oraz automatyczne generowanie dokumentów w laboratorium. Prolab RD to również szybkie przeglądanie i zestawianie danych.

Wszystko od jednego producenta

Sami projektujemy, opracowujemy, aktualizujemy i wdrażamy oprogramowanie. Zapewniamy również wsparcie techniczne i użytkowe.

USŁUGA DORADCZA

optymalizacji procesów i procedur klientaNie masz czasu i przeszkolonego personelu do wypracowywanie najbardziej optymalnej organizacji pracy czy weryfikacji poprawności procedur?

Pomożemy w uporządkowaniu działań i wskażemy najlepsze rozwiązania dla Twojego działu B+R.

Nasz zespół zrealizował projekt badawczo-rozwojowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 pt. „Opracowanie zintegrowanego systemu wspomagającego działalność w laboratoriach i działach badawczych i rozwojowych (B+R) przedsiębiorstw”.

Jesteśmy specjalistami w zakresie identyfikacji procesów badawczo-rozwojowy i ich korelacji z systemem informatycznym w laboratorium. Posiadamy gotowe do wdrożenia rozwiązania, porządkujące działania w poszczególnych pracowniach oraz gotowy systemu integrujący zarządzanie projektem B+R z uwzględnieniem pracy laboratoryjnej.

Usługa doradcza jest szczególnie pomocna na etapie podejmowania decyzji o wdrożeniu rozwiązań informatycznych wspierających funkcjonowanie nowo otwartych i rozwijających się działów B+R.