10 września 2020

Zapytania – Opracowanie zintegrowanego systemu wspomagającego działalność w laboratoriach i działach badawczych i rozwojowych (B+R) przedsiębiorstw

Zapytania ofertowe

nr zapytania: 01/09/2020
miejsce, data publikacji: Zabrze, 10.09.2020r.
tytuł: Wynajem oprogramowania do projektowania grafiki i aplikacji webowych (WYD004, WYD012)
krótki opis przedmiotu zamówienia: Wynajem oprogramowania do projektowania grafiki i aplikacji webowych (WYD004, WYD012) w ilości 1 szt przez okres 18 miesięcy.

W celu pobrania plików
Zapytanie ofertowe nr 01/09/2020
Zał. Nr 1. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia
Zał. Nr 2. Formularz oferty
prosimy o kontakt dh@inform-tech.pl
Informacja o wyniku postępowania: W toku

nr zapytania: 02/09/2020
miejsce, data publikacji: Zabrze, 10.09.2020r.
tytuł: Dostawa sprzętu komputerowego do projektowania systemu (WYD003)
krótki opis przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego do projektowania systemu (WYD003), które obejmuje następujące komponenty:
• zestaw komputerowy mobilny dla prac związanych z opracowaniem grafiki interfejsu użytkownika, ilość szt: 1
• zestaw komputerowy mobilny dla prac związanych z tworzeniem dokumentacji, projektowania systemu i tworzenia kodu oprogramowania, ilość szt: 4

W celu pobrania plików
Zapytanie ofertowe nr 02/09/2020
Zał. Nr 1. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia
Zał. Nr 2. Formularz oferty
prosimy o kontakt dh@inform-tech.pl :
Informacja o wyniku postępowania: W toku