fbpx

Przedstawiamy nasz nowy produkt: Prolab RD

Projekt EU

Nasz nowy produkt: Prolab RD wraz z dedykowaną platformą konfiguracyjną powstał w ramach projektu badawczo-rozwojowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 pt. „Opracowanie zintegrowanego systemu wspomagającego działalność w laboratoriach i działach badawczych i rozwojowych (B+R) przedsiębiorstw”.

Prolab RD jest odpowiedzią na szybki rozwój technologii informatycznych oraz zmieniające się uwarunkowania rynkowe.

Gotowe do użycia moduły, dedykowane dla działów B+R wspomagają organizację i realizację pracy w różnych obszarach działalności laboratorium, tj. obsługa klienta, pełna obsługa projektów, nadzór nad urządzeniami pomiarowymi i materiałami, zarządzanie dostawcami i personelem.

Oferujemy gotowe i zoptymalizowane rozwiązanie informatyczne, określające ramy dla prowadzenia procesu B+R i późniejszego wdrożenia nowych projektów. Prolab RD to gotowe, uniwersalne procedury i elementy procesów prowadzenia prac B+R.

Prolab RD umożliwia realizację procesów B+R w powiązaniu z budowaną na bieżąco bazą wiedzy, opartą na informacji laboratoryjnej oraz danych z innych zintegrowanych systemów klienta. Oprogramowanie wspiera usystematyzowanie prowadzonych prac, m.in. poprzez uporządkowanie procesów, wyników badań oraz dokumentacji. Takie rozwiązanie ułatwia filtrowanie zebranych informacji, szybki powrót to danych archiwalnych.

Z kolei dla nowych działów B+R oprogramowanie stanowi pomoc w organizacji struktury działu. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie zespołu projektowego we wdrażaniu systemów LIMS oraz zaangażowanie specjalistów branżowych zapewnia spójność aplikacji i wysoką jakość. Oprogramowanie jest wygodne w użytkowaniu, ponieważ ma ułatwiać, a nie komplikować pracę. Zastosowanie nowych technologii ma za zadanie nie tylko zwiększenie atrakcyjności aplikacji, ale także poszerzenie jej zasięgu oraz funkcjonalności.

Nasze oprogramowanie jest wynikiem działań badawczo – rozwojowych, dzięki którym powstał unikalny system informatyczny, z którego skorzystać mogą działy B+R i laboratoria, funkcjonujące w strukturach rozwijających się firm produkcyjnych i usługowych z sektora MŚP.

Prolab RD nie tylko dla działów B+R

Dodatkową korzyścią naszego oprogramowania jest zbiór funkcjonalności związanych z pracą działów Kontroli Jakości, będących często jednostką wspierającą działalność B+R w przedsiębiorstwie. Dane gromadzone w procesie kontroli bieżącej produkcji trafiają do bazy wiedzy i mogą być wykorzystywane w procesach B+R.

Mamy też nową usługę!

W ramach usługi pomożemy w uporządkowaniu działań i wskażemy najlepsze rozwiązania dla Twojego działu B+R.

Jesteśmy specjalistami w zakresie identyfikacji procesów badawczo-rozwojowy i ich korelacji z systemem informatycznym w laboratorium. Posiadamy gotowe do wdrożenia rozwiązania, porządkujące działania w poszczególnych pracowniach oraz gotowy systemu integrujący zarządzanie projektem B+R z uwzględnieniem pracy laboratoryjnej.

Usługa doradcza jest szczególnie pomocna na etapie podejmowania decyzji o wdrożeniu rozwiązań informatycznych wspierających funkcjonowanie nowo otwartych i rozwijających się działów B+R.