fbpx
 

PROLAB-4 Twój LIMS

Sprawny przepływ i dostęp do informacji
Uporządkowana dokumentacja i procesy
Budowanie bazy wiedzy
Realizacja założeń systemów jakości
Integracja z urządzeniami pomiarowymi

     - to wybrane możliwości naszego systemu Prolab-4.

Inform-Tech

Od ponad 25 lat specjalizujemy się w tworzeniu i wdrażaniu zaawansowanego oprogramowania dla laboratoriów do zarządzania informacją klasy LIMS Prolab-4. Nasz system LIMS dopasowujemy do potrzeb klienta oraz najnowszych trendów technologicznych. Wachlarz usług przystosujemy do Twoich celów i planów, lub też pomożemy je zdefiniować w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie. W zakresie tworzenia i wdrażania systemów informatycznych posiadamy wdrożony system zarządzania jakością, potwierdzony certyfikatem ISO 9001:2015.

Inform-Tech to nowe technologie i nieograniczone możliwości, które funkcjonują zarówno w laboratoriach przemysłowych, usługowych, a także instytutach i placówkach naukowo-badawczych.

Nasz zespół tworzą specjaliści z dziedzin takich tak: zarządzanie laboratorium, zapewnienie jakości badań, codzienna praktyka laboratoryjna, informatyka stosowana. Pracują dla nas najlepsi menadżerowie projektów, wdrożeniowcy i programiści, zapewniający wysoką jakość oprogramowania. Nasze zróżnicowanie i umiejętność zrozumienia klienta stanowią naszą największą siłę.

Client Client Client Client Client Client

LIMS Prolab-4

Prolab-4 bazuje na doświadczeniu zgromadzonym w trakcie realizacji projektów opartych na oprogramowaniu Prolab-3. Nasze oprogramowanie dla laboratorium jest odpowiedzią na szybki rozwój technologii informatycznych oraz zmieniające się uwarunkowania rynkowe. Oprogramowanie LIMS Prolab-4 oferuje szeroką gamę produktów od tanich aplikacji tematycznych do złożonych rozwiązań informatycznych wkomponowanych w strukturę organizacji klienta.

Gotowe do użycia, predefiniowane moduły wspomagają organizację i realizację pracy w różnych obszarach działalności laboratorium np. kontrola jakości, obsługa klienta, nadzór nad urządzeniami pomiarowymi.

Zlecenia i próbki

Oprogramowanie do laboratorium umożliwia organizację obsługi zleceń i próbek z uwzględnieniem wewnętrznej struktury laboratorium. Wspomaga kadrę zarządzającą w tworzeniu i kontroli harmonogramów pracy, planowaniu i realizacji procesów odbywających się w laboratorium oraz opracowywaniu wyników. Aplikacja zapewnia sprawny przepływ informacji oraz komunikowanie polityki jakości. Produkt został dostosowany do wytycznych stawianych przez normę PN-EN ISO/IEC 17025, a także zaleceń GLP.

Raportowanie

Naszym celem jest automatyzacja procesów, wymagających tworzenia dokumentów systemowych opartych na szablonach. Prolab-4 generuje gotowe raporty na podstawie wprowadzanych przez użytkownika danych. Usprawnienie pozwalające przygotować zarówno sprawozdanie z prowadzonych badań, jak i uzyskać informacje o realizacji założonych planów. Wygenerowany dokument można edytować lub zabezpieczyć przed zmianami wprowadzanymi przez osoby nie posiadające stosownych uprawnień.

Automatyzacja

Współpraca z aparaturą pomiarową oraz systemami zewnętrznymi realizowana jest przy pomocy Dystrybutora Danych i dedykowanych interfejsów. Narzędzie wykonuje wszystkie zadania systemu związane z automatycznym przyjmowaniem wyników z urządzeń pomiarowych w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie umożliwia obróbkę danych z aparatury np. poprzez wykonywanie operacji obliczeniowych oraz zbiera dane statystyczne mające na celu stwierdzenie zgodności rezultatu z wymaganiami.

Integracja systemów

Oferujemy usługi integracji systemu Prolab-4 z oprogramowaniem klasy ERP, MES, DMS czy CRM dzięki czemu dane z wielu źródeł trafiają do jednego miejsca, co ułatwia ich późniejsze przetwarzanie, tworzenie raportów oraz efektywniejszą obsługę procesów biznesowych. Powstałe bezpieczne środowisko informatyczne pozwala na pełne wykorzystanie możliwości posiadanego oprogramowania.

Obsługa klienta

Moduł wspomaga działania związane z uzgadnianiem warunków handlowych z klientem oraz fakturowaniem usług. Szczególnie przydatny podczas uzgadniania cen, terminów oraz sposobu realizacji zlecenia, a także przygotowywania rozliczeń. Niezbędny do wspomagania działań związanych z pozyskiwaniem zleceń i utrzymaniem relacji z klientem. Wspiera rejestrację spotkań, maili, telefonów oraz zadań.

Zarządzanie zasobami

Oprogramowanie wspomaga nadzór nad personelem, wyposażeniem oraz gospodarką materiałami z uwzględnieniem wymogów stawianych przez normę PN-EN ISO/IEC 17025 oraz PN-EN ISO 9001:2015-10. Moduły uwzględniają podejście procesowe zgodnie z cyklem „Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj” oraz pomagają w ustanawianiu i realizacji celów jakościowych. Aplikacja wspiera przydzielanie ról, odpowiedzialności i uprawnień pracownikom w organizacji.

Internetowy panel klienta

Narzędzie udostępniane przez przeglądarkę internetową to informacje dla klienta o postępie zleconych badań oraz ich wynikach, a także dostęp do dokumentów m.in. sprawozdań, faktur czy ofert. Panel usprawnia komunikację z usługobiorcą i wpływa na zwiększenie zadowolenia klienta poprzez sprawną obsługę zlecenia.

Biblioteka dokumentów

Narzędzie umożliwia nadzór nad dokumentami od fazy ich przygotowania, publikacji do ich archiwizacji. Oddzielne nadawanie uprawnień do edycji i podglądu zapewnia kontrolę odpowiedniego przepływu dokumentacji. Aplikacja usprawnia pracę poprzez uporządkowanie dokumentacji w systemie. Pozwala na zarządzanie wersjami oraz tworzenie archiwum.

Rozwiązania pod klucz

Personalizacja oprogramowania pod modele procesów funkcjonujących u klienta. Dostosowanie poszczególnych modułów pod konkretne rozwiązania najlepiej sprawdzające się w danego typu laboratorium, a także tworzenie dokumentacji (dotąd funkcjonującej w formie papierowej) w wersji elektronicznej np. generacja raportu z badań wg określonego szablonu. To nieskończone możliwości dostosowywane do potrzeb klienta.

SYSTEM LIMS DLA LABORATORIUM DOPASOWANY DO TWOICH POTRZEB

Opinie

Nasi klienci

Prolab został wdrożony w ponad 60 laboratoriach, a w większości z nich funkcjonuje do dziś. Nasze oprogramowanie to żywy organizm u wielu klientów rozwijany i wspierany. Nasza propozycja to rozwiązanie dedykowane dla wielu branż. Zrealizowane wdrożenia obejmują laboratoria zajmujące się m.in. syntezą chemiczną, biotechnologią, produkcją stali, produktami obróbki ropy naftowej, ochroną środowiska, badaniami wyrobów budowlanych, paliw stałych i odpadów, sektorem spożywczym.

Wybrane realizacje:
Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client

KARIERA

Dołącz do naszego zespołu

Obecnie poszukujemy:

- Frontend Developer REACT
- Fullstack Developer

Publikacje

Kontakt

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy